martes, 20 de noviembre de 2007


Salvador Climent Roca (UOC)
Etiquetatge de WordNet amb trets semàntics


DIA: 17 de decembre de 2007
HORA: 15:30
LLOC: Aula 3.3


Podem veure el paper d'aquesta sessió a
http://cv.uoc.es/~grc0_001091_web/files/Alvez-et-al-GWA2008.pdf


1 comentario:

Anónimo dijo...

Encara que potser no cal, intentaré afegir coses que se m'han acudit a tres dels comentaris que van sorgir ahir:

1) Cas de l'equativa: potser es tracta d'una adscripció a un conjunt que té com a element únic el propi trajector de l'oració, l'ús del determinant "el/la/ els /les" seria clau al respecte (aquest conjunt al seu torn formaria part d'altres conjunts, evidenment: m'explico: la frase "El Joan és el director del col·legi" mostraria un trajector que s'inclou mentalment en l'espai que representa un conjunt amb un únic element, que al seu torn, forma part del conjunt "DIRECTORS DE COL·LE·GI) (això era important per poder considerar metàfores les expressions que usen Lakoff i Johnson per explicar les metàfores, del tipus "A és B").

2) Problema d'expressions sense còpula com "El noi simpàtic ha vingut": podríem explicar la caiguda de la còpula en el SN per la presència d'una predicació primària que eclipsa la secundària per la impossibilitat de doble predicació en una oració???????.

3) Cal continuar pensant sobre si la metàfora es codifica en la unitat lèxica o en la construcció. El fet que hi hagi diversitat de realiotzacions de cada opció cada cop em porta més a pensar (tal com dèieu) que es codifica en la construcció.
Continuaré pensant-hi.

Fins aviat.

ROGER.